Získejte dopravu ZDARMA při nákupu nad 2499 Kč!

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu Vinotaj: 
Baum Hospitality s.r.o.
Náměstí Josefa Čapka 271, Žacléř, 542 01
IČO: 08054703 DIČ: CZ08054703

Kontaktní osoba: Jaroslav Sedláček
info@vinotaj.cz
Telefon: 774 50 1313

Definice obchodu: 
Společnost Baum Hospitality s r.o. nabízí prostřednictvím svých internetových stránek www.vinotaj.cz  část svého portfolia vín k prodeji prostřednictvím internetové objednávky.Tento obchod je určen koncovým klientům se zájmem o víno. Jeho struktura je nastavena tak, aby univerzálně poskytoval co nejširší nabídku vín široké škále klientů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. 

6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.vinotaj.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Ročníky slouží pouze k informačnímu charakteru a nejsou považovány za přesný popis konkrétního vína. To znamená, že nebudou brány v úvahu reklamace na změnu ročníků jako záměny objednaného vína. Toto pravidlo se však netýká vína kategorie Grand cru classé a cru bourgeois z Bordeaux, kde jednotlivé ročníky jsou přesnou definicí vína. Tato pravidlo je reakcí na plynulé nahrazování ročníků jednotlivými vinaři bez předešlého upozornění u standardní a střední kategorie vín. Je potřeba zmínit jen minimální kvalitativní odchylky u těchto vín 

8. Minimální výše objednávky není stanovená.

Platební podmínky, expediční lhůty a přeprava 
9. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v praxi se jedná o 5 pracovních dnů (ve většině případů odesíláme hned následující den po objednání). V případě, že některé z objednaných položek není právě skladem, je zákazníkovi expedována ta část objednávky, která je k dispozici. Následně bude zákazník informován o předběžném datu vykrytí zbytku objednávky a požádán o potvrzení, zda na tomto následném vykrytí stále trvá.

10. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránkách internetového obchodu.Poskytoval platební brány je  ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana  Mezi naše nabízené způsoby platby patří bankovní převod nebo online platba kartou.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

11.Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající rovněž oprávněn požadovat po Kupujícím náklady za uskutečnění dopravy na sjednané místo dodání ve skutečné výši a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

12.Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným než původně sjednaným způsobem doručení.

13.Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

14.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího

Objednané množství a ceny

15. Velkou část  vín je rovněž možno objednat po baleních obsahujících 6,12 či 24 lahví. V obou případech se při zadání odpovídajícího počtu a vložení do košíku automaticky spočítá nižší cena v případě, že jsou tato vína ve speciální nabídce.

Reklamace 
16. Pokud zboží bylo doručeno rozbité či poničené – pokud je to zřejmé již při doručení zásilky, nepřebírejte jí od zaměstnance přepravní služby a tuto zásilku odmítněte. Pokud závadu zjistíte až po ochodu pracovníka přepravní firmy či našeho zaměstnance prosím informujte nás neprodleně na telefonu 774501313 a poničené položky vám budou obratem zaslány. Vyhrazujeme si právo na vyzvednutí rozbitých či poničených lahví. Jako důkaz pro vymáhání škody po přepravci je naprosto dostačující také fotografie.

17. Pokud omylem dostanete jiné víno než které jste si objednali či nesouhlasí fakturovaná částka, prosím informujte nás a obratem dojde k nápravě. 

18. Na prodané víno se vztahuje standardní reklamační lhůta. Pro uznání reklamace  je potřeba po celou dobu víno uchovávat:  v konstantní teplotě 8-12°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Navíc tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka 
19. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží a nebude do ní započítány přepravní náklady fakturované prodejcem. 


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 
20. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží 
c. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.) 

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

21. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

Závěrečná ustanovení
22. GDPR  - ochrana a nakládání s osobními informacemi je komplexně řešeno v Podmínkách ochrany osobních údajů

23. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

24. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.vinotaj.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 
25. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem. 
26. Fotky lahví (výrobků) jsou jen ilsutrační, hlavně co se uvedeného ročníku na etiketě lahve týká. Rozhodující je vždy textový popis a charakteristika výrobku s uvedeným ročníkem. Prodávající si vyhrazuje právo použit fotografii lahve jiného ročníku, než který je prodáván, pokud tento rozdíl není zásadní pro samotný charakter vína (příklad Ch. Mouton Rothschild kdy má každý ročník jeinou etiketu)